Informacja o prawach autorskich

Zawartość merytoryczna strony internetowej zpierwszegorzedu.pl jest własnością intelektualną Małgorzaty Jęczmyk-Głodkowskiej. Zabrania się kopiowania w całości lub w części, wykorzystywania w innej formie tekstów stanowiących merytoryczną treść niniejszej strony internetowej bez wiedzy i zgody autorki. Prawa do materiałów graficznych, w tym zdjęć, są zgodne z informacją o podanym autorze lub zostały umieszczone po udostępnieniu i za zgodą osób trzecich. Ochrona własności intelektualnej i związana z tym strona prawna, opisane są w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.